Realizacja projektu edukacyjnego „Czy wiecie dlaczego?”

W tym roku szkolnym w grupie IV realizowany jest projekt edukacyjny „Czy wiecie dlaczego?”, którego celem jest zwiększenie aktywności, samodzielności i kreatywności dzieci o różnych potrzebach psychofizycznych, pogłębienie ich zainteresowań, nabywanie poczucia własnej wartości, uczenie wspólnego rozwiązywania problemów, podziału pracy w zespole i skutecznego porozumiewania się ze sobą.

 W ramach projektu od października do grudnia 2022r. zrealizowano 3 zagadnienia, ujęte w postaci pytań, na które dzieci szukały odpowiedzi.

 –  „Czy wiecie dlaczego należy dbać o drzewa?” (7 – 21 października 2022r.) Pytanie pojawiło się podczas spotkania z leśnikiem, a powróciło po obejrzeniu filmu edukacyjnego „Jesienne tajemnice przyrody”. Od tej pory „Leksykon przyrodniczy” stał się ulubioną książką przedszkolaków w biblioteczce grupowej. Dzieci odnalazły ilustracje drzew i wzbogaciły wiedzę na temat klonu, kasztanowca, dębu, brzozy, sosny i świerku. Rozpoznawały drzewa w najbliższej okolicy szkoły, doświadczały zapachu i szelestu liści, obserwowały liście wirujące na wietrze. Oglądały drzewa  również podczas spacerów z rodzicami. Na podstawie przesłanych fotografii wypowiadały się na temat swoich odczuć i wrażeń z jesiennych spacerów po parku i lesie. Miały możliwość obejrzenia pnia drzewa, słoi na pniu i kory brzozy. Poznały walory zdrowotne drzew oraz ich wartość produkcyjną. Uświadomiło to dzieciom potrzebę dbania o drzewa i możliwość ich ochrony poprzez zbieranie makulatury. Od tej pory każdy kawałek niepotrzebnego papieru jest chętnie wrzucany do pojemnika na makulaturę.

 – „Czy wiecie dlaczego należy dbać o nasze polskie tradycje?”  (28 października do 2 grudnia 2022r.)  Podczas burzy mózgów wspólnie z dziećmi stworzyłam siatkę pojęciową do słowa „ojczyzna” i pomogłam dzieciom wybrać pytanie przewodnie. Dzieci poznały różne tradycje np. związane z dniem Wszystkich Świętych. W dniu 31.10.2022r. zapaliły znicze pod pomnikiem Stanisława Staszica i pod monumentem upamiętniającym Tysiąclecie Państwa Polskiego oraz powrót do Macierzy Ziem Zachodnich, a 16 listopada wspólnie z klasą 1 b pod krzyżem upamiętniającym śmierć uczniów SP5. Kultywowały również tradycje związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Zrozumiały istotę tego święta, nauczyły się na pamięć wiersza „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy, piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”, utrwaliły symbole narodowe oraz wiedzę na temat stolicy Polski. Słuchały pieśni patriotycznych: „Roty”, „Bogurodzicy”, a 10 listopada o godz. 11.11 zaśpiewały hymn Polski, włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji „Hymn dla Niepodległej”. Przedszkolaki pielęgnowały pamięć o znanych Polakach.  W dniu 25 listopada zwiedziły Muzeum Stanisława Staszica i wzbogaciły wiedzę na temat najsłynniejszego Pilanina. Podczas obchodów „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka” poznały  ogólny zarys działalności Janusza Korczaka oraz napisane przez niego prawa dziecka. Gazetka szkolna zachęciła dzieci do poznania zasług Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki. Z inicjatywy rodzica dzieci spotkały się z mieszkanką Piły – scenarzystką filmową i teatralną oraz pisarką p. Danutą Kujawińską. Dzieci pielęgnowały także tradycje ludowe związane z obchodami Andrzejek. Do realizacji tego zagadnienia aktywnie włączyli się rodzice – dostarczając książki o treści patriotycznej oraz uczestnicząc w zapaleniu zniczy pod krzyżem upamiętniającym śmierć uczniów szkoły. Podczas podsumowania projektu w dniu 2 grudnia dzieci nie miały trudności z odpowiedzią na pytanie „Czy wiecie dlaczego należy dbać o nasze polskie tradycje”. Padły odpowiedzi – bo są piękne, ważne, bo jesteśmy Polakami.

 – „Czy wiecie dlaczego warto być dobrym?”  ( 8 – 21 grudnia 2022r.) Początek stanowiła rozmowa na temat emocji. Dzieci znały pojęcia: dobry, zły. Nie umiały jednak do końca określić, dlaczego warto być dobrym. Podczas słuchania i oglądania bajek poznały różne oblicza dobra. Uczyły się też czynić dobro. Następnie zamieniły się w reporterów i pytały pracowników szkoły ”Dlaczego warto być dobrym?’ Na pytanie dzieci odpowiedziały: p. wicedyrektor Bogna Oleszak, p. wicedyrektor Elżbieta Puchalska, pracownik biblioteki szkolnej p. Katarzyna Bruzda, pracownicy kuchni, przede wszystkim p. Joanna Franckiewicz, pracownicy obsługi p. Agnieszka Płotka, p. Sławomira Konieczna, p. Sara Ziarnik, logopeda p. Agnieszka Sagan – Moszyńska, nauczyciel języka angielskiego p. Aleksandra Horbatowicz oraz pracownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile p. Małgorzata Olejnik, a także rodzic p. Karolina Zielińska. Pozyskane informacje przedszkolaki podsumowały podczas zabawy interaktywnej „Warto być dobrym”. Realizacja tego zagadnienia wzbogaciła wiedzę dzieci na temat wartości dobra, pozwoliła odczuć radość z możliwości czynienia dobra i pomagania innym. Efektem końcowym była uroczysta obietnica dotycząca „dobrych uczynków w czasie świąt”, którą dzieci złożyły w dniu 21 grudnia 2022r.

 Projekt jest kontynuowany, pojawiają się nowe pytania, na które pomagam dzieciom uzyskać odpowiedź.

>>zobacz zdjęcia<<

Izabela Baraniak