Zaświadczenia do odbioru…

Od dnia 6 lipca (czwartek)
można odbierać zaświadczenia
z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Sekretariat na ul. Kujawskiej będzie czynny w godz. 8:00-15:00