Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest co roku w pierwszej połowie lutego w 45 krajach na świecie, w tym również w Polsce. Na stałe został wprowadzony do kalendarza w 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej   i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK, odpowiedzialne   za realizację programu „Safer Internet” w Polsce.