Spójrz inaczej

W klasie 2 a realizowany jest przez cały rok szkolny program zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej”.Jego celem jest podnoszenie u dzieci umiejętności rozpoznawania, wyrażania, rozumienia i akceptowania własnych i cudzych uczuć, uczestnictwa w grupie, obcowania z innymi ludźmi, relacji z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi dorosłymi, rozwiązywania konfliktów, rozstrzygania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji. Praca w kręgu sprzyja umiejętności wyrażania uczuć, słuchania odczuć innych, umożliwia nawiązywanie kontaktu emocjonalnego i wzrokowego. Krąg staje się „miejscem” i „czasem” uczenia się przez doświadczenie, ułatwia kontakty między dziećmi i daje im więcej ciepła.

>>zobacz zdjęcia<<

K. Pilarczyk