Podziękowanie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich składa serdeczne podziękowania

Prezesowi Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego koła nr 9 im. kapitana Teofila Spychały w Pile

 Krzysztofowi Wyrwie za ufundowanie szyby do gabloty ze sztandarem

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.