Obchody Świąt Majowych w klasach I-III

30 marca uczniowie klas I-III obchodzili Święto Konstytucji 3 Maja. Podczas zajęć edukacyjnych przybliżono dzieciom krótki rys historyczny tego znaczącego święta.  Zadaniem każdej klasy było wykonanie plakatu dotyczącego tematyki majowych świąt. Na podsumowanie udało się zrobić wspólne zdjęcie z prezentacją wytworów dzieci.

>>zobacz zdjęcia<<

Koordynator Małgorzata Prus