Savoire-vivre przedszkolaka

Dzieci z oddziału II aktywnie uczestniczyły w Projekcie Savoir-vivre przedszkolaka zarówno w roku szkolnym 2023/2024 jak i w roku poprzednim 2022/2023.

Już od najmłodszych lat dużą wagę przywiązujemy do zasad dobrego wychowania, które wdrążone we wczesnym dzieciństwie pomogą dzieciom funkcjonować w dalszym dorosłym życiu. Nasi podopieczni w trakcie zabaw, zajęć dydaktyczno-wychowawczych, teatrzyków, podczas spożywania posiłków uczą się i poznają zasady dobrego wychowania, zwyczaje towarzyskie i reguły grzecznościowe. Proces kształtowania nawyków kulturalnego zachowania odwołuje się do konkretnych przykładów ze świata dziecięcego, dzięki czemu zasady savoir-vivre staną się przedszkolakom bardziej zrozumiałe i bliskie. Dzieci stały się bardziej życzliwe i koleżeńskie wobec rówieśników,
a także z szacunkiem odnoszą się do osób dorosłych używając zwroty grzecznościowe oraz właściwe formy powitania, pożegnania i pozdrowienia.
Codziennie zwracaliśmy uwagę na właściwe zachowania przy stole (myjemy ręce przed posiłkami, nie mówimy z pełnymi ustami, łokcie trzymamy blisko tułowia, do jedzenia używamy sztućców, wstając od stołu, dziękujemy za posiłek). Przedszkolaki nauczyły się samodzielnie nakryć do stołu, zrozumiały znaczenie zwrotów: „poproszę”, „dziękuję”, „smacznego” i doskonale wiedzą kiedy należy ich używać. Rozmawialiśmy także o pobycie w miejscach kultury – dzieci poznały zasady zachowania obowiązujące w miejscach publicznych
i środkach lokomocji, jak również akceptują konieczność dostosowania stroju do okazji.

Projekt zakończyliśmy z udziałem starszych kolegów i koleżanek z oddziału IV. Wszystkie dzieci odpowiadały bezbłędnie. Brawo dla naszych przedszkolaków.

>>zobacz zdjęcia<<

Wioletta Lewandowska