UWAGA ZAPISY

Lista zakwalifikowanych do klasy I w rekrutacji uzupełniającej pobierz

Lista przyjętych do I klasy I w rekrutacji podstawowei pobierz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
informuje, że trwają zapisy do klasy pierwszej
na rok szkolny 2022/2023. 

 

Zapisu dziecka dokonują rodzice/prawni opiekunowie
w sekretariacie szkoły (do wglądu dowód tożsamości
oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka).

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

– Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają zgłoszenie;
– Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają wniosek;
– Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

 

WAŻNE TERMINY:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 – dzieci z obwodu   01 – 25. 03. 2022

Składanie Wniosków o przyjęcie kandydata do Szkoły podstawowej wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych:

  • postępowanie rekrutacyjne              01.03.2022 – 25.03.2022
  • postępowanie uzupełniające            09.05.2022 – 13.05.2022

Weryfikacja przez komisją rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 harmonogramu oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe:

  • postępowanie rekrutacyjne              28.03.2022 – 31.03.2022
  • postępowanie uzupełniające           16.05.2022 – 18.05.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

  • postępowanie rekrutacyjne             5.04.2022
  • postępowanie uzupełniające            7.06.2022

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia:

  • postępowanie rekrutacyjne           6-8.04.2022
  • postępowanie uzupełniające         8-10.06.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

  • – postępowanie rekrutacyjne                           12.04.2022
  • – postępowanie uzupełniające                         14.06.2022

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zarządzenie Dyrektora szkoły wraz z regulaminem rekrutacji dzieci do klas I pobierz

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu –  pobierz

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów – dla dziecka spoza obwodu pobierz

Oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka – dla dziecka spoza obwodu pobierz

Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku dziecka pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring pobierz