UWAGA ZAPISY

LISTA PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I W REKRUTACJI PODSTAWOWEJ

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I W REKRUTACJI PODSTAWOWEJ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
informuje, że trwają zapisy do klasy pierwszej
na rok szkolny 2021/2022. 

 

Zapisu dziecka dokonują rodzice/prawni opiekunowie
w sekretariacie szkoły (do wglądu dowód tożsamości
oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka).

 

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

– Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają zgłoszenie;
– Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają wniosek;
– Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

 

WAŻNE TERMINY:

Składanie Zgłoszeń dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 – dzieci z obwodu       01 – 26. 03. 2021 

Składanie Wniosków o przyjęcie kandydata do Szkoły podstawowej wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych:

  • postępowanie rekrutacyjne              01.03.2021 – 26.03.2021
  • postępowanie uzupełniające           10.05.2021 – 14.05.2021

Weryfikacja przez komisją rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5 harmonogramu oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe:

  • postępowanie rekrutacyjne              29.03.2021 – 31.03.2021
  • postępowanie uzupełniające           17.05.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

  • postępowanie rekrutacyjne        7.04.2021
  • postępowanie uzupełniające      08.06.2021

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia:

  • postępowanie rekrutacyjne       08.04.2021 – 09.04.2021
  • postępowanie uzupełniające     15.06.2021 – 16.06.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

– postępowanie rekrutacyjne                           12.04.2021

– postępowanie uzupełniające                         17.06.2021

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji dzieci do klas I pobierz

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu –  pobierz

Oświadczenie woli do wniosku spoza obwodu pobierz

Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku dziecka pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring pobierz