UWAGA ZAPISY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
informuje, że trwają zapisy do klasy pierwszej
na rok szkolny 2020/2021. 

 

Zapisu dziecka dokonują rodzice/prawni opiekunowie
w sekretariacie szkoły (do wglądu dowód tożsamości
oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka).

 

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

– Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają zgłoszenie;
– Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają wniosek;
– Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

 

WAŻNE TERMINY:

02 – 27. 03. 2020 – Składanie Zgłoszeń dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 – dzieci z obwodu

02 – 27. 03. 2020 – Składanie Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 – dzieci spoza obwodu

30.03 – 04. 04. 2020 – Weryfikacja zgłoszeń i wniosków w rekrutacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

06. 04. 2020 – Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

06. 04. 2020 – Pisemne potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej

08. 04. 2020 – Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji dzieci do klas I pobierz

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu + oświadczenie woli pobierz

Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku dziecka pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring pobierz