UWAGA ZAPISY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
informuje, że trwają zapisy do klasy pierwszej
na rok szkolny 2019/2020. 

 

Zapisu dziecka dokonują rodzice/prawni opiekunowie
w sekretariacie szkoły (do wglądu dowód tożsamości
oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka).

 

Do klasy I przyjmowani są kandydaci:

– Zamieszkali w obwodzie – rodzice składają zgłoszenie;
– Zamieszkali poza obwodem – rodzice składają wniosek;
– Oświadczenie woli – w przypadku przyjęcia kandydata spoza obwodu.

 

WAŻNE TERMINY:

 4 – 29 marca 2019 Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020  dzieci z obwodu
 4 – 29 marca 2019 Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 dzieci spoza obwodu
1 – 5 kwietnia 2019 Weryfikacja zgłoszeń i wniosków w rekrutacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
 8 kwietnia 2019 Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
 9 – 10 kwietnia 2019 Pisemne potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej
 11 maja 2019   Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc
 

 

6 – 10 maja 2019

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca

 

Składanie pisemnych Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 dzieci spoza obwodu

13 maja 2019 Weryfikacja wniosków złożonych w toku postępowania uzupełniającego
17 czerwca Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
18 – 19 czerwca Pisemne potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej z postępowania uzupełniającego
19 czerwca Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych
kandydatów z postępowania uzupełniającego