ZASADY ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Zasady organizacji ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

dnia 1 września 2021 r.

  • 1 Harmonogram organizacji

Kl. 1 o godzinie 9.00 do 11.00 – wszystkie klasy w hali sportowej przy Niepodległości wspólnie z rodzicami/opiekunami, po uroczystości dzieci przechodzą do sal z wychowawcą, do godziny 11.00.

Kl. 2 o godzinie 8.00 do 10.00 w wyznaczonych salach z wychowawcą.

Kl. 3 o godzinie 10.00 do 12.00 w wyznaczonych salach z wychowawcą.

Kl. 4 o godzinie 10.00  wspólnie wszystkie klasy w hali sportowej przy Kujawskiej bez rodziców/opiekunów, po apelu przechodzą do sal z wychowawcą do ok. godz. 11.00.

Kl. 5 – 8 o godzinie 9.00 do ok. godz. 10.00 w wyznaczonych salach z wychowawcą.

Wykaz sal :

 

1 a  sala 22   

1 b sala 24  

1 c sala 34

2 a  sala 21

2 b sala 40

2 c sala 31

3 a sala 21

3 b sala 40

3 c sala 33

  kl. IV a sala 24  

kl. IV b sala 15 

kl. IV c sala 32

kl. V a sala 3

kl. V b sala 2

kl. V c sala 14

kl. VI a sala 28

kl. VI b sala 27

kl. VII a sala 30

VII b sala 16

VII c sala 31

VII d sala 29

VIII a sala 17

VIII b sala 1

VIII c sala 7

VIII d sala 22

 

Ogólne zasady zw. z bezpieczeństwem

  1. Do hali sportowej z uczniem klasy 1 wchodzi tylko jeden rodzic lub opiekun. Dorosłych obowiązują maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekcja rąk przy wejściu, dzieci mogą wejść bez maseczek.

          Dzieci i rodzice siadają w wyznaczonych miejscach.

  1. Po zakończeniu uroczystego spotkania w hali uczniowie z wychowawcami przechodzą do swoich sal lekcyjnych. Rodzice/ opiekunowie uczniów klas 1 w tym czasie pozostają w hali na spotkaniu z wicedyrektor E. Puchalską w celu omówienia organizacji nauki w nowym roku szkolnym.
  2. Rodzice /opiekunowie prawni nie wchodzą na teren szkoły. Dopuszcza się wejście rodzica/opiekuna za zgodą dyrektora w wyjątkowych przypadkach ( uczeń ze SPE wymagający wsparcia lub uczeń przybywający z zagranicy potrzebujący pomocy językowej).
  3. Nad porządkiem i przestrzeganiem procedur nadzór sprawować będą wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele oraz pracownicy obsługi szkoły.
  4. W uroczystych apelach dla klas 1 i 4 udział weźmie poczet sztandarowy szkoły z opiekunem oraz nauczyciele uczący o ile harmonogram w pozostałych klasach na to pozwala.
  5. W czasie uroczystości w halach sportowych dla klas 1 i 4 obecna będzie pielęgniarka szkolna, czuwająca nad samopoczuciem i zdrowiem uczniów.
  6. Zaleca się, aby uczniowie korzystali z osłony ust i nosa w czasie przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.