Przedszkolaki w „Świecie języka niemieckiego”

Germany flag. Man holding banner with german Flag.

W grupie III przedszkolnej od października 2021r. do czerwca 2022 realizowany był projekt edukacyjny „W świecie języka niemieckiego”.

 Zabawy prowadzone były przy każdej nadarzającej się okazji, zazwyczaj kilka razy w tygodniu. Dzieci wzbogaciły słownik czynny i bierny o słowa i zwroty w języku niemieckim, w trakcie różnych działań edukacyjnych, w tym przede wszystkim podczas zabaw grupowych. Projekt oparty był na autorskim programie „Z Tiną w świecie języka niemieckiego”, którego jestem współautorką.

W tym roku szkolnym, dzieci:

– nauczyły się przedstawiać w języku niemieckim – odpowiadać na pytania dotyczące ich imienia, adresu i wieku,

– poprawnie reagowały na wybrane krótkie polecenia w języku niemieckim,

– poznały podstawowe niemieckie zwroty grzecznościowe, nazwy części ciała, członków rodziny, wybranych zwierząt,  kolorów, ozdób na choince,

– poznały niemieckie tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz tradycje związane z obchodami Dnia Świętego Marcina,

– nauczyły się kilku piosenek, rymowanek i wierszy w języku niemieckim,

– brały aktywny udział w niemieckich zabawach w kole i zabawach paluszkowych,

– poznały niemieckie odpowiedniki liczebników głównych w zakresie 1 – 10,

– słuchały bajek i kolęd w języku niemieckim,

– brały udział w ćwiczeniach ortofonicznych na głoskach niemieckich,

– poznały taniec „Eins, zwei, drei”.

W dniu 7 czerwca 2022r. dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych wzięły udział w „Dniu Języka Niemieckiego” i miały bezpośredni kontakt z językiem niemieckim za pośrednictwem pacynek: Tiny i Hansa Hase. Dzieci z grupy I, II i IV poznały podstawowe zwroty grzecznościowe w języku niemieckim, wybrane baśnie braci Grimm oraz niemieckie zabawy ludowe. Dzieci z grupy III przedstawiły swoje umiejętności nauczycielom z naszej szkoły, podczas zajęcia otwartego.

Obchodom towarzyszyła wystawa w holu przedszkola poświęcona symbolom Niemiec i baśniom braci Grimm oraz kącik języka niemieckiego z pomocami do wykorzystania w pracy z dziećmi, przez nauczycielki wszystkich oddziałów przedszkolnych. Tego dnia dzieci miały okazję posmakować potraw kuchni niemieckiej.

Rodzice poznali umiejętności dzieci w zakresie języka niemieckiego w trakcie spotkania w przedszkolu w dniu 21.06.2022r. oraz poprzez filmiki zamieszczone na facebooku grupowym i przedszkolnym.

Dzieci przedstawiły swoje umiejętności także poza murami szkoły. Podczas wizyty  w Niepublicznym Przedszkolu Dwujęzycznym „Ogród Montessori” w Pile, w dniu 13.06.2022r. przedstawiły program artystyczny w języku niemieckim.

Cel projektu edukacyjnego „W świecie języka niemieckiego” został w pełni zrealizowany. Było nim zainteresowanie dzieci językiem niemieckim, osłuchanie z nim oraz dostrzeżenie własnych możliwości językowych. Dzieci zainteresowały się niemiecką kulturą i tradycjami ludowymi. Rozwinęła się w nich postawa otwartości i akceptacji wobec odbiorców innego języka. Poznane przez dzieci słowa w języku niemieckim pojawiły się  w zabawach swobodnych – dzieci często spontanicznie śpiewały piosenki w języku niemieckim, mówiły wiersze, zadawały pytania. Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.

>>zobacz zdjęcia<<

Izabela Baraniak