Mali Wielcy Odkrywcy

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci z oddziału I uczestniczyły w Ogólnopolskim Programie edukacyjnym  Mali Wielcy Odkrywcy.

Jego celem było propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program miał na ceku zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia w grupie były pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji, w których maluchy chętnie i aktywnie  uczestniczyły.

>>zobacz zdjęcia<<

Wioletta Lewandowska