Savoire vivre przedszkolaka

W roku 2022/23 w najmłodszej grupie przedszkolnej był realizowany projekt  „Savoir vivre przedszkolaka”.

Głównym celem projektu było kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się w grupie dziecięcej i szerszej społeczności oraz podniesienie ich kultury osobistej. W grupie I skupiono się na zrozumieniu zwrotów grzecznościowych  i wpojeniu dzieciom nawyku stosowania takich pojęć jak: dziękuję, proszę, przepraszam, dzień dobry, do widzenia. Codzienna praca z dziećmi nastawiona była m.in. na utrwalanie dobrych manier przy stole – właściwe siedzenie przy stole, zwracanie uwagi na używanie widelca zamiast jedzenia palcami. Ponadto dzieci uczyły się nakrywania do stołu (talerzyki, szklanki, sztućce, chusteczki), zapraszania gości na przyjęcie, prowadzenia dialogów przy stole, sprzątania po przyjęciu. Maluchy dowiedziały się także, jak należy się stosownie ubierać na przyjęcie oraz do danych sytuacji i udając się do różnych odwiedzanych miejsc. Przeprowadzono zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom właściwe zachowanie się w miejscach kultury takich jak muzeum czy teatr. Skupiano się na dbaniu o higienę osobistą oraz zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności kulturalnego komunikowania się i okazywania szacunku innym osobom. Dzięki wspólnemu świętowaniu urodzin, dzieci miały  okazję nauczyć się składania miłych życzeń.

>>zobacz zdjecia<<

Wioletta Lewandowska