Dziecko w świecie wartości

W roku szkolnym 2022/2023 w Oddziale III był realizowany autorski program. „Dziecko w świecie wartości”.

Program został napisany w oparciu o  „Program wychowania przedszkolnego” wydawnictwa MAC, autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo, podstawę programową wychowania przedszkolnego, zbiór opowiadań „12 ważnych opowieści – polscy autorzy o wartościach”. Program skierowany był do dzieci 5-6 letnich. Zawierał 9 tematów i 9 scenariuszy zajęć, propozycji zabaw dla dzieci. Miał on na celu wspomaganie pracy dydaktyczno-wychowawczej.
W programie zaprezentowano następujące scenariusze oraz propozycje zabaw i zajęć:

– „Dzień pełen uśmiechu.” (wzmacnianie własnego ja, szczęście)

–  Zabawy twórcze na podstawie bajki pt. „Jarzębinka”. (dobro, zło)

– „W grudniowe święta.” (przynależność i szacunek do rodziny)

– „Mały złośnik”. (złość)

– „Dostrzegam piękno w sztuce malarskiej”. (szacunek do sztuki malarskiej)

– „Przyjaźń jest ważna”. (przyjaźń)

– „Moc pięknych słów”. (magiczne słowa) 

– „Przygoda ołówka” (współpraca)

– „Łąka i jej lokatorzy.” (wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt)

Główne cele programu, które zostały zrealizowane to:

 • Budowanie systemu wartości,
 • Wskazywanie dzieciom tego co dobre i złe,
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji,
 • Radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • Radzenie sobie ze stresem i porażkami,
 • Podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania,
 • Nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • Przestrzeganie umów i zasad,
 • Kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie,
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny,
 • Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”,
 • Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.

 

Ewelina Lipiecka