Szkolny Klub Europejski

W czwartek, 2 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Szkolnego Klubu Europejskiego. Podczas zajęć opiekun zapoznał obecnych z celami, zadaniami oraz wartościami przyświecającymi Unii Europejskiej. Nawiązaliśmy również współpracę z p. Szymonem Kamudą z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, który przeprowadził warsztaty pt. „Zagadnienia instytucjonalne Unii Europejskiej”. W dyskusji uczestniczył także p. Michał Łuba z ANS w Pile.  

>zobacz zdjęcia<<

M. Pazdej