Spotkania edukacyjne z policją w SP 5

W dniu 14.11.2023r. uczniowie klas V – VIII wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem policji p. Olimpią Kubińską dotyczącym przemocy rówieśniczej, odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny niedozwolone, cyberzagrożeń oraz tolerancji.
Uczniowie z dużym skupieniem wysłuchali przekazanych im cennych informacji, zadawali wiele ciekawych pytań. Miejmy nadzieję, że wiele z tego spotkania zapamiętali!!!
Warto podkreślić, że wydarzenie to wpisało się w obchody Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży w naszej szkole.

        

P. Zielińska