DOKUMENTY

Dokumenty
REKRUTACJA DO KLAS I

Regulamin rekrutacji pobierz

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (z obwodu) pobierz

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (spoza obwodu)  pobierz

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz

SZKOŁA

Program wychowawczo – profilaktyczny pobierz

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia ucznia pobierz

Procedura organizacji wycieczek i imprez szkolnych

Regulamin sali gimnastycznej pobierz

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej lub świadectwa pobierz

Wniosek o pisemną informację o sytuacji szkolnej dziecka pobierz

ŚWIETLICA

Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy pobierz

BIBLIOTEKA

Zarządzenie nr 9 w sprawie wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz,

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom w Szkole Podstawowej nr 5. Załącznik do zarządzenia nr 9 pobierz