DOKUMENTY

Dokumenty
REKRUTACJA DO KLAS

Regulamin naboru do klasy sportowej pobierz

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy 1 z obwodu szkoły pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły pobierz

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz

SZKOŁA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pobierz

Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku dziecka pobierz

Procedura postępowania wobec osób wchodzących na teren szkoły pobierz

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia ucznia pobierz

Procedura organizacji wycieczek i imprez szkolnych pobierz

Regulamin sali gimnastycznej pobierz

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej lub świadectwa pobierz

Wniosek o pisemną informację o sytuacji szkolnej dziecka pobierz

Regulamin wpisu do złotej księgi pobierz

Regulamin stołówki pobierz

ŚWIETLICA

Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy pobierz

Regulamin świetlicy szkolnej pobierz

Aneks do regulaminu świetlicy pobierz

Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy pobierz

BIBLIOTEKA

Zarządzenie nr 9 w sprawie wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz,

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom w Szkole Podstawowej nr 5. Załącznik do zarządzenia nr 9 pobierz