PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PILE

Klasy IV-VIII i oddziały gimnazjalne

język polski język angielski język niemiecki
matematyka chemia fizyka
biologia geografia informatyka
historia wos technika
muzyka plastyka zaj. artystyczne
przyroda informatyka kl. 1-3 język angielski kl. 1-3

————————————————————————————————————————————–

KRYTERIA OCENIANIA

kl. Ikl. IIkl. IIIkl. IVkl. Vkl. VIkl. VIIkl. VIII
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. polski
matematyka
muzyka
edukacja wczesnoszkolna
plastyka
religia
technika
w-f
wos
zaj. artystyczne