PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PILE

Klasy IV-VIII i oddziały gimnazjalne

język polski język angielski język niemiecki
matematyka chemia fizyka
biologia geografia informatyka
historia wos technika
muzyka plastyka zaj. artystyczne
przyroda informatyka kl. 1-3 język angielski kl. 1-3

————————————————————————————————————————————–

KRYTERIA OCENIANIA

kl. Ikl. IIkl. IIIkl. IVkl. Vkl. VIkl. VIIkl. VIIIkl. III Gim
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. polski
matematyka
muzyka
edukacja wczesnoszkolna
plastyka
religia
technika
w-f
wos
zaj. artystyczne