PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PILE

 

 

 

język polski język angielski język niemiecki
matematyka chemia fizyka
biologia geografia informatyka
historia wos technika
muzyka plastyka  w-f
przyroda informatyka kl. 1-3 język angielski kl. 1-3
religia edukacja dla bezp.  

————————————————————————————————————————————–

KRYTERIA OCENIANIA

kl. Ikl. IIkl. IIIkl. IVkl. Vkl. VIkl. VIIkl. VIII
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
j. polski
matematyka
muzyka
edukacja wczesnoszkolna
plastyka
religia
technika
w-f
wos
przyroda